You are here:

Epokowe architektury

Wraz ze zmianą epok lub ze zmianą poglądów na świecie rodziły się także inne style architektoniczne. Dajmy dla przykładu – architektura budynków teraz i architektura budynków w średniowieczu. Po pierwsze – zmieniły się rodzaje budynków. Teraz kładzie się nacisk na domy, mieszkania i przede wszystkim na inwestycyjne obiekty. Dawniej nikogo nie obchodziły domy. Liczyły się tylko grody, zamki i kościoły, gdyż wiara miała wówczas ogromny wpływ na ludzi. Tym prądem kierowała się także architektura, która musiała podporządkować się dla społeczeństwa. Epoki pokazują pewne zmiany i kształtowanie się określonych zasad. Dopiero w renesansie pokazano, że dom człowieka jest ważniejszy, niż zamek i zaczęto skupiać się na obiektach mieszkalnych. Dzięki temu budowano domy nie z drewna i samo rozkładających się materiałów budowlanych , ale już z cegły, która stała się prawdziwym hitem. Epokowe zmiany to nie tylko architektura. To także standardy budownictwa i zmiana poglądu na świat, który kierował się ówczesne społeczeństwo.

Inne wpisy związane tematycznie z motoryzacją:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top